Behandelingen

Werkhervatting en re-integratie


Uitval leidt ook vaak tot onbegrip. Soms zelfs tot een verstoorde arbeidsrelatie. De wet legt de verantwoordelijkheid voor verzuimbeheersing bij werkgever en werknemer samen. Maar als werkgever draagt u het financiële risico van loondoorbetaling en de kosten van aantoonbare inspanningen voor re-integratie. We plannen dan een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarbij we in overleg met de werkgever en de werknemer kijken wat het beste past bij de situatie en de klachten.


Effectief Plan van Aanpak 

Als werkgever heeft u de regie. U bent dus gebaat bij een effectief Plan van Aanpak voor verzuimbeheersing. Dat stelt OCA graag voor u op. Zowel voor individuele werknemers als voor uw totale organisatie. OCA is een gespecialiseerd bedrijf als het gaat om Preventie, Werkhervatting & Re-integratie. Wij bieden u consultancy, cursussen en projecten op maat. Hiermee krijgen werknemers en werkgevers meer grip op ziekteverzuim. De instroom naar de WIA/WGA wordt ingedamd. Interessant voor u?


Dreigend verzuim

Klachten aan het bewegingsapparaat en chronische aandoeningen leiden tot forse financiële risico’s voor de werkgever.


Resultaatgarantie

OCA durft resultaatgaranties af te geven voor werkhervatting bij verzuim of behoud van werk bij dreigend ziekteverzuim. Onze werkwijze is glashelder en resultaatgericht. Onze aanpak is uniek.


Eigen initiatief

Wij doen een stevig beroep op de eigen verantwoordelijkheid van cliënten. Wij maken hen bewust van de mogelijkheden tot herstel. Hierin streven we naar een optimaal resultaat. En we beperken de kosten in termen van tijd en administratie.


Direct van start

OCA doet niet aan wachtlijsten; onze programma's beginnen altijd binnen 5 werkdagen. Vooraf maken we duidelijke afspraken over doelen en termijnen. Periodieke rapportages geven inzicht in de vorderingen.


Top programma's

  • Monodisciplinair fysiek
  • Multidisciplinair

Maatwerk programma's

  • Monodisciplinair fysiek
  • Monodisciplinair psychisch
  • Multidisciplinair

Programma's

Voor programma's zie www.oca.nl of neem contact op met OCA Rotterdam.

Aanmelden kan ook via het onderstaande aanmeldformulier. We plannen dan een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarbij we in overleg met de werkgever en samen de werknemer kijken wat het beste past bij de situatie en klachten.


Werkhervatting en re-integratie

Bekijk uw traject naar uw werk.

TIJDLIJN TRAJECT