Vergoedingen

Wat rekenen wij?


Contract informatie

De meeste zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de behandeling fysio- of manuele therapie. Wij raden u aan dit na te kijken in uw verzekerings polis.

OCA heeft contracten afgesloten met vrijwel alle zorgverzekeraars. Met diverse zorgverzekeraars zijn prijsafspraken gemaakt.

Wij declareren het afgesproken tarief rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.

Prijslijst fysiotherapie 2014

1000 – Reguliere zitting fysiotherapie
€ 28,-

1200 – Manuele therapie
€ 38,-

1850 – Screening (DTF)
€ 9,-

1860 – Intake en onderozke na screening (DTF)
€ 27,50

1870 – Intake en onderzoek na verwijzing
€ 37,50

0000 – Niet nagekomen afspraak fysiotherapie
€ 20,-