Vergoedingen

Wat rekenen wij?


Contract informatie

OCA Rotterdam heeft contracten met alle grote verzekeringsmaatschappijen en in de meeste gevallen verloopt alle administratie direct tussen de zorgverzekeraar en zorgaanbieder.
Bent niet aanvullend verzekerd dan rekent OCA de volgende tarieven:

Prijslijst fysiotherapie 2018

Code | Omschrijving | Tarief

1000 Reguliere zitting fysiotherapie –  €29.50

1200 Manuele therapie –  €38,50

1850 Screening (DTF*) –  €11,50

1860 Intake na screening – €30,50

1864 Screening, intake en onderzoek –  €40,00

Intake en onderzoek na verwijzing –  €39,50

*DTF is vanaf 2006. U heeft geen verwijsbrief meer nodig. U kunt direct een afspraak maken met de fysiotherapeut. Deze zal zelf beoordelen of u met uw klacht bij het juiste adres bent.

Gereserveerde tijd voor een behandeling die niet 24 uur van te voren wordt afgezegd wordt in rekening gebracht.