Privacy reglement


Beveiliging persoonsgegevens

Uiteraard handelt OCA volgens de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de gedragscode gegevensverwerking van Boaborea (www.boaborea.nl). Onze gegevensverwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (www.cbpweb.nl).


Gebruik Burger Service Nummer (BSN)

Het gebruik van het BSN in de zorg is sinds 1 juni 2008 bij wet geregeld. Vanaf 1 juni 2009 is het gebruik van het BSN verplicht. Dit betekent dat OCA uw BSN zal (op)vragen en zal gebruiken voor onder andere uitwisselen van gegevens met andere zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars en declaraties. (www.infobsnzorg.nl)


Uw persoonsgegevens goed beveiligd

De bescherming van privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarom zijn onze bestanden en systemen goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Voor vragen over de wijze waarop OCA omgaat met persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen.


Bijzondere medische persoonsgegevens

Bijzonder persoonsgegevens, zoals medische gegevens, worden extra zorgvuldig verwerkt en bewaard. De Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt dat er passende technische en organisatorische maatregelen getroffen moeten worden om medische gegevens te beveiligen tegen diefstal, verlies en onrechtmatige verwerking. Op alle medewerkers van OCA rust een geheimhoudingsplicht. Paramedische professionals zijn via beroepsstatuten gehouden aan een medisch beroepsgeheim.


Doel van het verzamelen van persoonsgegevens

OCA verzamelt persoonsgegevens van cliënten, contactpersonen en werkgevers voor het uitbrengen van een offerte. OCA verzamelt en verwerkt bijzondere (medische) persoonsgegevens van cliënten ten behoeve van het herstellen van de arbeidsgeschiktheid en/of gezondheid en/of welzijn van de cliënt.


Wijzigingen OCA Privacystatement

OCA behoudt zich het recht voor wijzingen aan te brengen in het privacystatement. Naast de Wet Bescherming Persoonsgegevens volgt OCA de gedragscode persoonsgegevens Boaborea, het (para)- medische beroepsgeheim, wetwijzingen en rechtspraak.