Vergoedingen medisch specialistische revalidatie

Met de juiste indicatie wordt het traject vergoed (behoudens uw eigen risico) vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering. Hiervoor is een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. Dit kan via ww.oca.nl of Zorgdomein

Vergoedingen werkhervatting en re-integratie

Na overleg met u en uw werkgever zal een offerte opgemaakt worden.