Behandelingen

Oncologische revalidatie


Introductie

De ziekte kanker heeft vaak grote gevolgen. Tijdens en na de kankerbehandeling kunnen mensen last krijgen van allerlei klachten, zoals minder conditie, vermoeidheid, pijn, lymfoedeem, neerslachtigheid, angst of onzekerheid. Revalidatie kan mensen met kanker helpen dergelijke klachten te verminderen en het dagelijks functioneren te verbeteren.

Revalidatie helpt

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat mensen met kanker baat hebben bij revalidatie na kankerbehandeling. De vermoeidheid neemt af, lichamelijke conditie verbetert en de kwaliteit van leven stijgt. Revalidatie helpt de kankerbehandelingen beter te doorstaan, te herstellen van de ziekte en resterende klachten te hanteren. 

Revalidatie bij OCA Rotterdam kan op verschillende manieren. Monodisciplinair bij de fysiotherapeut, wat valt onder de reguliere fysiotherapie of via een medisch specialistisch revalidatie traject. Waarbij samen in een multidisciplinair team een programma gemaakt wordt voor u. Dit programma duurt ongeveer 14 weken en is gebaseerd op de IKNL richtlijn en richtlijnen van revliadtaie Nederland, waardoor wij evidenced based programma kunnen aanbieden. Inhoud programma folder

Vergoeding uit het basispakket

U kunt altijd een vrijblijvend kennismakingsgesprek inplannen bij OCA Rotterdam waarbij wij samen met u kijken wat het beste past bij uw situatie en klachten.


Fysiek

 • leren (her)kennen en ervaren van eigen grenzen en mogelijkheden
 • leren omgaan met, verminderen of voorkomen van beperkingen zoals vermoeidheid, angst voor bewegen en lymfoedeem
 • optimaliseren van het inspanningsvermogen om het gewenste activiteitenniveau te bereiken
 • ontwikkelen en onderhouden van een actieve leefstijl en ontwikkelen of hervinden van het plezier in bewegen

Psychisch

 • cognitief: verwerven van inzicht in de factoren die een rol spelen bij de ziekte kanker en de gevolgen daarvan
 • emotioneel: verbeteren van het emotioneel functioneren
 • gedragsmatig: op een functionele manier leren omgaan met de ziekte kanker en de gevolgen daarvan

Sociaal

 • herwinnen van het emotioneel evenwicht binnen de relatie en de sociale omgeving
 • optimaal hervatten van werk of huishoudelijke taken
 • optimaal hervatten van vrijetijdsbesteding
 • optimaal hervatten van de rol in het gezin en sociale relaties

Revalidatieduur: 12 weken 


Intake

Duur: 0,5 à 1 uur per persoon bij fysiotherapeut.
Gesprek over indicatie en individuele doelstellingen.

Voordat het programma start wordt u nog opgeroepen voor een fysieke beginmeting of fietstest


Introductiebijeenkomst

Duur: 1,5 à 2 uur per groep


Bewegingsmodule

Methodiek: individuele fysieke training en groepsbeweging met sport- en spelactiviteiten, ontspanningsoefeningen, oefenen van basisvaardigheden
Thema’s: conditionele vaardigheden, uithoudingsvermogen, bewegingsangst, verdeling en dosering van kracht, energie en uithoudingsvermogen, plezier in bewegen, sportmogelijkheden, etc. 
Contacturen: 36–48 uur te verdelen over 12 weken op basis van de individuele indicatie/doelstelling.


Psycho-educatieve module

Methodiek: voorlichting, gedragsgeoriënteerde groepsgesprekken, gestructureerd lotgenotencontact 
Thema’s: stressreductie, verwerkingsstrategieën, inspanningsfysiologie/trainingsleer, toekomstperspectief, verwijsmogelijkheden, etc. 
Contacturen: 16–20 uur te verdelen over 10 weken op basis van de individuele indicatie/doelstelling


Afronding

Aan het eind van het programma worden individueel adviezen gegeven over zelfzorg, (vervolg)verwijsmogelijkheden, sport- en bewegingsactiviteiten en (verdere) opbouw van beweging, sport, hobby, dagelijkse bezigheden en werk.

Inlichtingen: Lara Ent 010 – 443 00 90


Links en informatie

De startdata van de eerstvolgende Herstel & Balans groepen zijn te vinden op onze informatiepagina op de website van de Stichting Herstel en Balans.

Aanmeldingsformulier Herstel en Balans
Verwijsformulier Herstel en Balans