Behandelingen

Leven met chronische pijn


Elke dag pijn

Heeft u langer dan twaalf weken pijn? Dan heeft u officieel last van chronische pijn. Een onzichtbare aandoening waar u zich zorgen over maakt en die de kwaliteit van uw leven aantast. De oorzaak is lang niet altijd bekend, maar chronische pijn kan onder meer ontstaan door rugletsel, reuma, een infectie, kanker of andere aandoeningen. Heeft u last van:

Pijn bij bewegen:

OCA helpt bij rug-, schouder-, heup- en knieklachten en andere problemen aan spieren, pezen en gewrichten.

Chronische klachten

OCA helpt bij de gevolgen van reumatische aandoeningen, osteoporose en allerlei andere chronische klachten.

Onverklaarbare klachten

OCA helpt bij onverklaarbare klachten als whiplashsyndroom, fibromyalgie, CANS/ RSI, chronische vermoeidheid, prikkelbare darm (SOLK).

Overige klachten en aandoeningen

Staat uw klacht hier niet bij? Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. U kunt een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek inplannen via info@ocarotterdam.nl of telefonisch via 010 44300910.

Wij staan ervoor dat:

Eerste afspraak altijd binnen 3 werkdagen

Wij scoren op cliënttevredenheid een 8,8


Doelgroep

deze behandeling is een multidisciplinair groepsprogramma voor mensen met de diagnose chronische pijnklachten. Het programma is gebaseerd op een recent onderzoek (2010), uitgevoerd door het UMC St. Radboud en de St. Maartenskliniek te Nijmegen.


Doelen

Het belangrijkste doel van de behandeling is het verminderen van de beperkingen en hinder die je ervan ondervindt en het vergroten van activiteiten in ADL, werk, vrije tijdsbesteding, mobiliteit, hobby’s etc. Pijnafname is geen doel van het programma. Tijdens de fysieke training wordt de basislijn bepaald, waarna tijdcontingent stabiliteit, conditie en spierkracht worden opgebouwd. Gedurende het programma gaat u stapje voor stapje meer activiteiten ondernemen, of leert u uw activiteiten beter in te delen en zoekt u naar een juiste balans tussen belasting en belastbaarheid. De doelen worden opgedeeld in fysieke, psychische en sociale doelen.


Fysiek

 • Leren (her)kennen en ervaren van eigen grenzen en mogelijkheden
 • Leren omgaan met beperkingen en vergroten van mogelijkheden
 • Ontwikkelen of hervinden van het plezier in bewegen
 • Opbouwen van uw lichamelijke conditie
 • Ontwikkelen en onderhouden van een actieve leefstijl

Psychisch

 • Meer inzicht krijgen in de factoren die een rol spelen bij fibromyalgie / chronische pijn
 • Verminderen van stress en somberheid
 • Op een goede manier leren omgaan met lichamelijke klachten en de gevolgen daarvan.

Sociaal

 • Optimaal hervatten van werk en/of huishoudelijke taken
 • Optimaal hervatten van vrijetijdsbesteding
 • optimaal hervatten van sociale relaties

Programma

Het multidisciplinaire revalidatieprogramma duurt 14 weken en bestaat uit een bewegings- en een psycho-educatieve module.


Bewegingsmodule: 2 uur 2x p/w

Onder begeleiding van een fysiotherapeut werkt u aan het vergroten van de algehele belastbaarheid en uithoudingsvermogen. Daarnaast werkt u aan de door u geformuleerde doelstellingen. Het hoofddoel van de training is het uitbreiden van uw fysieke mogelijkheden en niet het verminderen van de pijn.


Psycho -educatieve module: 2 uur 1x p/w en 6 x een individueel gesprek van 1 uur

De psycholoog informeert u en de andere deelnemers over factoren die van invloed zijn op pijn. U leert deze factoren bij uzelf te herkennen en deze te veranderen. We praten niet over klachten of beperkingen, maar juist over mogelijkheden.


Ontspanning: 30 minuten 1x p/w (onderdeel in de bewegingsmodule)

Tijdens de ontspanningsoefeningen leert u omgaan met fysieke en mentale spanning. Ook wordt u zich bewust wat de ademhaling doet als u zich in– en ontspant.


Huiswerk

Na afloop van iedere bijeenkomst krijgt u opdrach-ten mee naar huis. Op die manier leert u om de gedane kennis en vaardigheden op uw eigen situatie toe te passen. De huiswerkopdrachten zijn onderdeel van de behandeling; het is belangrijk dat u ze uitvoert. Hoe actiever u zich inzet, hoe meer resultaat u zult merken.


Samen met uw partner of belangrijke ander

Uw pijnklachten kunnen invloed hebben op uw relatie of gezin. Daarom vragen wij uw partner of een belangrijke ander om aanwezig te zijn bij twee bijeenkomsten. Hij of zij neemt dan deel aan het programma. Zo weet het thuisfront wat uw behandeling inhoudt en kunt u samen thuis beter oefenen.


Arbeidstrainer

U krijgt tijdens het programma 3 x een bezoek van de arbeidstrainer op uw werkplek of in de thuissituatie. Dit om u te adviseren in de uitvoer van uw dagelijkse activiteiten of werkzaamheden.


Ter informatie

Bij de intake door de fysiotherapeut wordt een fietstest afgenomen. Drie maanden na het programma vind er een evaluatie plaats bij de psycholoog en wordt nogmaals een fietstest afgenomen bij de fysiotherapeut.


Extra

Uw werkgever kan betrokken worden bij het programma door een werkgeversmodule aan te vragen. Hieraan zijn kosten verbonden, die door uw werkgever betaald zullen moeten worden. Middels deze werkgeversmodule kan de werkgever op de hoogte gehouden van de voortgang en zal de arbeidstrainer niet thuis, maar op werk langskomen. De Arbeidstrainer geeft tips en adviezen m.b.t. ergonomie en/of werkhervatting


Kosten

Indien na intake is gebleken dat deelname is geïndiceerd, wordt het programma vanuit de basis verzekering vergoed. Hiervoor heeft OCA Rotterdam de 2 verwijsbrieven en soms een door u ondertekend declaratie formulier van uw zorgverzekering nodig.


Voorwaarden voor deelname

Gedurende het programma moeten andere paramedische behandelingen zoals fysiotherapie, massage, manuele therapie of psychologische interventies gestopt worden.


Start IFA

Om de drie maanden start Fibromyalgie in Actie. Wanneer u zich heeft aangemeld nodigen wij u uit voor een revalidatie consult. Met dit consult wordt besloten of u een kandidaat zou kunnen zijn voor het FIA programma. Wij gebruiken dit consult om samen met de verwijzing van uw arts toestemming te vragen aan uw zorgverzekering voor vergoeding van het FIA programma. Voor dit consult zullen ook een aantal vragenlijsten moeten worden ingevuld. Na goedkeuring van het revalidatieconsult zal er een intake bij de fysiotherapeut, een intake bij de psycholoog en een intake bij de arts volgen. Tijdens de intake worden uw hulpvragen en klachten geïnventariseerd. Tevens toetsen we uw motivatie voor deelname aan het multidisciplinaire revalidatieprogramma.