CONTRACT INFORMATIE

De meeste zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de behandeling fysio- of manuele therapie. Wij raden u aan dit na te kijken in uw verzekerings polis.

OCA heeft contracten afgesloten met vrijwel alle zorgverzekeraars. Met diverse zorgverzekeraars zijn prijsafspraken gemaakt.

Wij declareren het afgesproken tarief rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.