Multi-disciplinaire revalidatie

VISIE
Ziek worden betekend niet dat iemand niet meer kan functioneren, maar dat iemand ondanks zijn beperkingen toch prima in staat is van alles te doen al is het op een aangepaste wijze. De kans op terugval op lange termijn is daarmee kleiner. Essentieel om dit doel te bereiken is een multi-factoriŽle benadering van het gezondheidsprobleem. De professional kijkt hierbij niet alleen naar de klachten van de cliŽnt, maar ook naar andere factoren Ė sociale, psychische, soms zelfs financiŽle - die sterk van invloed kunnen zijn op het ontstaan of in stand houden van de klachten. Daarnaast staan wij voor een actieve aanpak, het optimaliseren van de belasting en belastbaarheid en stimuleren wij de eigen verantwoordelijkheid van de cliŽnt.

DOEL
Wij stellen ons ten doel de gezondheidsklachten en/of de functionele beperkingen van de cliŽnt te verminderen. De cliŽnt krijgt inzicht in de oorzaken van de klachten en de gevolgen daarvan in het dagelijks leven en werk. Daarnaast ontwikkelt de cliŽnt vaardigheden om zelfstandig en verantwoord te kunnen functioneren in het dagelijks leven.

VOOR WIE
De programmaís zijn geschikt voor mensen met: PROGRAMMA
Het programma start met het vaststellen van de persoonlijke doelen en een 0-meting. Belangrijk onderdeel is de psychische begeleiding en het verbeteren van de conditie, kracht en mobiliteit door fysieke training. Periodiek wordt het resultaat geŽvalueerd, met de cliŽnt en verwijzer besproken en schriftelijk vastgelegd. Er vind altijd eerst een consult plaats voordat het programma gestart kan worden.

DUUR
Er zijn drie programma's: TEAM
Onze teams bestaan uit ervaren revalidatieartsen, (bedrijfs)artsen, psychologen, fysiotherapeuten en bedrijfsfysiotherapeuten. Allen zijn ruim ervaren op het gebied van psychosomatische klachten en begeleiding van de cliŽnten.

VOORWAARDEN
Een verwijzing door een huisarts of medisch specialist is een voorwaarde om met een programma te mogen starten. Het verwijsformulier kunt u op de website (www.ocazorg.nl) downloaden.

WERKHERVATTINGMODULE
De zorgverzekering van de cliŽnt vergoedt een groot gedeelte van het multidisciplinaire programma. De begeleiding die nodig is om de cliŽnt adequaat en duurzaam terug te brengen op de werkplek is niet inbegrepen. Voor deze werkgerichte dienstverlening dient de werkgever apart opdracht te geven. Wij begeleiden en adviseren de werkgever op welke wijze de zieke medewerker weer zo snel mogelijk en zo goed mogelijk aan de slag kan. De werkgever wordt telefonisch op de hoogte gehouden en periodiek ontvangen zij rapportages (volgens Wet Verbetering Poortwachter). Samen met de cliŽnt wordt een werkhervattingschema gemaakt en eenmalig vindt een integraal evaluatiegesprek met de werkgever, de bedrijfsarts en de professional plaats. Ook bezoekt een bedrijfsfysiotherapeut het bedrijf waar het werkplekonderzoek uitgevoerd wordt.

KOSTEN
Kosten Ä 995,- ex. btw
Indien er door de OCA Professionals een indicatie word gesteld voor een PRB Programma, zullen de kosten van dit programma (uitgezonderd de kosten van bovengenoemde werkgeversmodule) vergoed worden vanuit de basisverzekering van de cliŽnt.

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
Gedurende het programma moeten andere paramedische behandelingen zoals fysiotherapie, massage, manuele therapie of psychologische interventies gestopt worden. Tevens verwachten wij volledige deelname aan alle activiteiten behorende bij het programma.

AANMELDING
U kunt direct het volledige aanmeldformulier of verwijsformulier invullen op de website www.ocazorg.nl. Vervolgens kunt u het ingevulde formulier e-mailen naar info@ocazorg.nl U kunt het ingevulde formulier ook uitprinten en faxen naar 020-6473308. Het verwijsformulier dient door een huisarts of specialist ingevuld te worden.